Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

Zobraziť viac

94,00  s DPH

DELFIN je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty.

Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny: parumanček nevoňavý, veronika perzská.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

pšenica ozimná, jačmeň

dvojklíčnolistové

0,25 l

AT

preemergentne,

ozimný, raž, tritikale,

buriny

postemergentne

pšenica jarná, jačmeň jarný

pšenica ozimná

metlička,

0,25 l + (1,25 l)

AT

(TM) Tolian Flo

dvojklíčnolistové

buriny

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ICZ/2015/3417/ki

2/5

Etiketa schválená: 8.7.2015

Dávka vody: 200-400 l.ha-1, Objem vody zvýšte v prípade silného zaburinenia alebo hustého porastu. Je nevyhnutné, aby boli buriny úplne pokryté postrekovou kvapalinou.

Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetačné obdobie.

Preemergentná aplikácia:

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný:

Prípravok DELFIN aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne poprší.

Na klíčiacich obilninách môže dôjsť k zmene sfarbenia prvého listu, čo však nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia:

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný

Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29). Pre rozšírenie spektra účinku na metličku možno použiť TM kombináciu s prípravkami na báze izoproturonu (TOLIAN FLO), ale len v porastoch pšenice ozimnej.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Neaplikujte, ak v nasledujúcich 4 hodinách očakávate silný dážď alebo ak je porast akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo oslabený, trpí mrazom, nedostatkom výživy, rastie v nadmerne vlhkých alebo suchých podmienkach, je napadnutý chorobami alebo škodcami.

Neaplikujte na iné druhy plodín ako sú uvedené v návode na použitie, ani na obilniny pestované ako krycia plodina alebo ako podsev.

Po aplikácii nebráňte a nevalcujte.

Pri aplikácii prípravku v súlade s návodom na použitie nie sú známe žiadne neprijateľné účinky na kvalitu alebo výšku úrody ani následne na proces jej spracovania.

Nie je známy negatívny vplyv prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

DELFIN je herbicíd patriaci do skupiny pyridinecarboxamide. DELFIN má bieliace účinky, t.j. zabraňuje biosyntéze karotenoidov v etape fyto-desaturázy (phytoene desaturase). Z hľadiska rezistencie, odolnosti burín, DELFIN patrí do skupiny herbicídov F1.

Pre prirodzene sa vyskytujúce biotypy burín rezistentných voči DELFIN a iným herbicídom patriacim do skupiny pyridinecarboxamide herbicídov, môžu existovať bežné genetické variácie v akejkoľvek populácii buriny. Rezistencia jednotlivcov môže nakoniec pri opakovanom používaní tohto herbicídu ovládnuť populáciu burín. Tieto rezistentné buriny nemajú byť ošetrované DELFIN, alebo inými herbicídmi zo skupiny pyridinecarboxamide.

Dodržujte termín aplikácie, nezvyšujte dávku prípravku. Dodržiavajte zásady správnej agrotechniky (striedanie plodín, termíny sejby, príprava pôdy). Počas sezóny nepoužívajte viac ako jeden prípravok s mechanizmom účinku založeným na inhibícii biosyntézy karotenoidov.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku DELFIN negatívny dopad na výšku a kvalitu produkcie.

Hmotnosť 1,2 kg
Objem

1 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.