Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových a trávovitých burín v kukurici.

Zobraziť viac

480,00  s DPH

ELUMIS je účinný proti širokému spektru trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Post-emergentá aplikácia 1,0 l.ha-1

Citlivé durman obyčajný, čistec roľný, čistec buriny ročný, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, ľuľok čierny, láskavec ohnutý, hviezdica prostredná, reďkev ohnicová, láskavec zelenoklasý, hluchavka purpurová, voškovník obyčajný, slnečnica ročná – výmrv, veronika

perzská

Post-emergentá aplikácia 1,5 l.ha-1 durman obyčajný, čistec roľný, čistec ročný, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, proso siate, veronika perzská, láskavec ohnutý, parumanček nevoňavý, ježatka kuria, hviezdica prostredná, stavikrv vtáčí, reďkev ohnicová, láskavec zelenoklasý, hluchavka purpurová, moháre, ibištek trojdielny, voškovník obyčajný, slnečnica ročná – výmrv, pýr plazivý, cirok alepský

Stredne

parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí,

pichliač roľný, pupenec roľný,

citlivé buriny

pohánkovec ovíjavý, ježatka kuria,

ambrózia palinolistá

cirok alepský, moháre, proso siate

Odolné

pupenec roľný, pichliač roľný, pýr

buriny

plazivý, ambrózia palinolistá, ibištek

trojdielny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

(dni)

Kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1,0-1,5 l

AT

1, 2

jednoročné a trváce trávy

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Optimálna dávka vody je 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií: maximálne 1× za vegetáciu.

Poznámka č.1: na potlačenie burín ako sú parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, ježatka kuria, cirok alepský, moháre, proso siate, pýr plazivý, ibištek trojdielny použite dávku 1,5 l.ha-1 .

Poznámka č. 2: Prípravok v dávke 1,5 l.ha-1 má vedľajší rastovo-retardčný účinok na pichliač roľný, pupenec roľný a ambróziu palinolistú.

ELUMIS poskytuje herbicídnu ochranu porastu kukurice v rozsiahlom aplikačnom okne t.j. od 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Prípravok aplikujte v nasledujúcich maximálnych rastových fázach burín: jednoročné dvojklíčnolistové buriny do 6 pravých listov (BBCH 16), trávovité buriny od fázy 2 listov do fázy 4 pravých listov (BBCH 12-14). Proti pýru plazivému je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je vzídených 90% výhonkov pýru a dosahujú dĺžku 10- 15 cm (3-4 listy).

Nepoužívajte prípravok pre prípravu TM s tekutými hnojivami ani s prípravkami na báze sulfonylmočoviny. Neaplikujte ani samostatne v herbicídnom slede s iným prípravkom na báze sulfonylmočoviny. Neaplikujte v poškodených či oslabených porastoch.

Hmotnosť 6 kg
Objem

5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.