MILDICUT

MILDICUT

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

ÚČINNÁ LÁTKA:

25 g.l-1 cyazofamid, t.j. 4 – chloro-2 – cyano-N,N-dimethyl -5 – tolylimidazol—1-sulfonamide

Zobraziť viac

27,00  s DPH

Kategórie: ,

Fungicíd MILDICUT je kontaktný prípravok. Pôsobí proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola). Po absorpcii rastlinou pôsobí ako inhibítor respirácie v mitochondriách buniek patogéna. Má preventívny účinok a preto musí byť použitý pred vznikom infekcie na poraste. V závislosti od intenzity napadnutia je možné aplikovať prípravok proti peronospóre viniča v intervaloch 7 – 14 dní.

Chemická skupina: cyanoimidazol

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Plodina

Škodlivý organizmus

Aplikačná dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

4,5 l

21

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.

Aplikačná dávka: Aplikačná dávka prípravku MILDICUT je 4,5 l/ha .

Dávka vody: Zaistite dobré pokrytie porastu postrekovou kvapalinou najmä v priebehu rýchleho rastu rastlín. Odporúča sa použiť 500 – 1500 litrov aplikačnej kvapaliny/ha. Množstvo aplikačnej kvapaliny je závislé od stavu porastu, infekčného tlaku a spôsobu aplikácie.

Termín ošetrenia: Prvú aplikáciu proti peronospóre viniča vykonajte podľa signalizácie alebo pri vzniku infekcie.

Aplikačný program: Pri miernom infekčnom tlaku alebo pred výskytom choroby ošetrujte v intervale 7 – 14 dní. V prípade silnejšieho infekčného tlaku alebo pri intenzívnom raste viniča musí byť prípravok MILDICUT aplikovaný v skrátenom intervale minimálne 7 dní.

Prípravok Mildicut sa neodporúča aplikovať na rastliny, ktoré majú byť použité na množenie. Ochranná doba: Posledný postrek aplikujte najneskôr 21 dní pred zberom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Fytotoxicita: MILDICUT nie je pre vinič fytotoxický. Nemá žiadne negatívne pôsobenie pri použití podľa návodu. Nebol zistený žiadny negatívny vplyv na susedné plodiny.

Hmotnosť 1,3 kg
Objem

1 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.