SHEILA RB1

Kód: 2418
1 hodnotenie
€14,80 €12,33 bez DPH
Skladom (>5 ks)
Variant
Môžeme doručiť do:
18.7.2024
Možnosti doručenia

SHEILA RB1 odstránenie múch v maštaliach

Granulovaný insekticíd určený na odstránenie múch v maštaliach

Detailné informácie

PREDAJŇA
PREDAJŇA
Kamenná predajňa v Trenčíne
VÝBER
VÝBER
Široký výber pesticídov a hnojív
Zákaznícky servis
Zákaznícky servis
Zákaznícka podpora: 0907 44 02 88

Podrobný popis

SHEILA RB1 odstránenie múch v maštaliach

Granulovaný insekticíd určený na odstránenie múch v maštaliach – obsahuje 10 g/kg azamethiphos Dávkovanie SHEILA RB1 je insekticídny prípravok určený na odstránenie muchy domácej v chovných priestoroch. Prípravok preto oveľa viac muchy priťahuje. SHEILA RB1 je výrobok pripravený na použitie na miestach, kde sa často zdržiavajú zvieratá. Okamžitý účinok. Použitie SHEILA RB1 sa aplikuje na miestach najčastejšieho výskytu múch, to znamená v blízkosti zvierat ale mimo ich dosahu. Granule SHEILA RB1 sa nanesú v tenkých vrstvách na horizontálne plochy, napríklad na múry alebo na kúsok kartónu či papiera. Dávkovanie 200g na100m² plochy naniesť na rôznych miestach. V prípade potreby zopakujte po 2 až 3 týždňoch. Poznámky: Vymeňte návnadu, ak je pokrytá mŕtvymi muchami alebo znečistená. Neničí bodavé muchy. Identifikácia rizík a opatrenia H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P261 – Zabráňte vdychovaniu prach. P272 – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 – Noste ochranné rukavice. P302+P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P321 – Odborné ošetrenie (atropín). P333+P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362+P364 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P391 – Zozbierajte uniknutý produkt. P501 – Zneškodnite obsah/nádobu zberné stredisko pre nebezpečné alebo špeciálne odpady v súlade s miestnou, regionálnou, národnou a/alebo medzinárodnou zákonnou úpravou. Prázdne obaly a zvyšky po použití Znehodnoťte obal a zneškodnite ho v súlade s regionálnymi predpismi. Obal nesmie byť v žiadnom prípade opätovne použitý na iné účely. Zabráňte kontaminácii rybníkov, vodných tokov a kanálov prípravkom alebo prázdnym obalom. Na zabránenie akýchkoľvek zvyškov po použití je potrebné čo najlepšie vypočítať množstvo na aplikovanie v závislosti na ošetrovanej ploche. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo iné priame či nepriame škodlivé vplyvy, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy, uskladnenia, použitia a z dôvodu spôsobu aplikácie našich výrobkov.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz