FORCE ®1.5 G

FORCE ®1.5 G

je granulovaný insekticídny produkt pre pôdne aplikácie s cieľom kontroly pôdnych škodcov.

Zobraziť viac

298,00  s DPH

Kategórie: ,

Force 1,5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, a silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti pôdnym škodcom .

Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

Návod na použitie:

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka na

Dávka na

Ochran.

Poznámka

ha

100 m radu

doba

kukurica

kukuričiar koreňový

12 – 15 kg

75-100 g

AT

(Diabrotica virgifera)

Poznámka.

Force 1,5 G zvyšuje spolahlivosť účinku insekticídnych moridiel na pozemkoch so silným výskytom kukuričiara koreňového – obzvlášť v monokultúrach kukurice.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty: nie sú známe

Aplikácia prípravku:

Aplikácia do radu súčasne so sejbou kukurice so zapracovaním do pôdy. Dávkuje sa v suchej forme. Dávkovač prípravku je potrebné vykalibrovať pred použitím a skontrolvať dodržanie nastavenej dávky.

Kompatibilita prípravku.

Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku Force 1,5 G s inými produktami.

Bezpečnostné opatrenia.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zemminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmľovania v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Hmotnosť 20 kg
Váha

20 kg

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.