GRAMIN

Kód: 3583
Neohodnotené
€207 €172,50 bez DPH
Skladom
Variant
Môžeme doručiť do:
27.2.2024
Možnosti doručenia

GRAMIN proti trávovitým burinám

Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulzného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Detailné informácie

PREDAJŇA
PREDAJŇA
Kamenná predajňa v Trenčíne
VÝBER
VÝBER
Široký výber pesticídov a hnojív
Zákaznícky servis
Zákaznícky servis
Zákaznícka podpora: 0907 44 02 88

Podrobný popis

GRAMIN proti trávovitým burinám 

GRAMIN je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Prípravok GRAMIN je určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich trávovitých burín v dvojklíčnolistových plodinách. Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: moháre, pýr plazivý, výmrv obilnín, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná,

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba (dni)

 

repa cukrová repa

jednoročné trávy

1-1,5 l

110

 

kŕmna

dvojklíčnolistové

T1: (1 l)

 

(TM) Betanal

 

buriny a jednoročné

T2: 0,75 l + (1,25 l)

 

Expert, DA

ICZ/2016/4242/vi

 

ICZ/2016/4557/va (vi)

2/6

Etiketa schválená: 20.05.2016

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba (dni)

 

 

trávy

T3: 0,75 l + (1,5 l)

 

 

 

 

T1: (1 l)

 

(TM) Betanal

 

 

T2: (1,25 l)

 

Expert, DA

 

 

T3: 1-1,5 l + (1,5 l)

 

 

 

pýr

2,5-3 l

 

 

 

 

1,5 l (2×)

 

DA

repka ozimná

výmrv obilnín

0,75 l

110

skorá jeseň

 

jednoročné trávy

1-1,5 l

 

 

 

a výmrv obilnín

 

 

 

 

pýr

2,5-3 l

 

jeseň

 

 

2 l

 

jar

zemiak

jednoročné trávy

1-1,5 l

45

 

 

 

 

 

 

slnečnica

jednoročné trávy

1-1,5 l

90

 

 

pýr

2,5-3 l

 

 

ľan

jednoročné trávy

1-1,5 l

90

 

 

pýr

2,5-3 l

 

 

hrach

jednoročné trávy

1-1,5 l

42

na zrno

 

pýr

2,5-3 l

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné trávy

1-1,5 l

42

konzervárenský

 

 

 

 

 

 

pýr

2,5-3 l

 

 

 

 

 

 

 

bôb

jednoročné trávy

1-1,5 l

45

na zrno

 

 

 

 

 

šošovica

pýr

2,5-3 l

45

na zrno

 

 

 

 

 

fazuľa

jednoročné trávy

1-1,5 l

45

struková

 

pýr

2,5-3 l

 

 

sója

jednoročné trávy

1-1,5 l

90

 

 

 

 

 

 

 

pýr

2,5-3 l

 

 

rajčiak

jednoročné trávy

1-1,5 l

21

 

 

pýr

2,5-3 l

 

 

mrkva, petržlen

jednoročné trávy

1-1,5 l

40

semenné porasty

 

pýr

3 l

 

 

kostrava červená

trávovité buriny

1 l

AT

semenné porasty

mak

jednoročné trávy

1-1,5 l

100

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200-400 l.ha-1; v prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Maximálny počet ošetrenípre repu cukrovú a repu kŕmnu 1-3×, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 3 l.ha-1.

Prípravkom GRAMIN ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10-15 cm. Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia. Dávka 0,75 l.ha-1 v repke na jeseň postačuje proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín t.j. do 3 listov (BBCH 13).

 

Delenú aplikáciu repe cukrovej a kŕmnej možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2-3 očká). Prvá aplikácia od 2- 3 listov pýru, druhá na novo vzídené rastliny z podzemkov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pokiaľ je GRAMIN aplikovaný individuálne a je dodržané dávkovanie tak nedochádza k prejavom fytotoxicity. Odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku GRAMIN nie je známa. Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín, bentazonu, ani so síranom amónnym.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

„Herbicíd GRAMIN je členom herbicídnej skupiny „fop“. GRAMIN má spôsob účinku v inhibícii acetyl coA karboxylázy. Účinná látka prípravku GRAMIN, quizalofop-P-ethyl, je zaradená do herbicídnej skupiny A“. Ako dôsledok nedodržania antirezistentnej stratégie bola na mnohé účinné látky z tejto skupiny vyvinutá rezistencia; v prípade quizalofop-P-ethylu pri nasledovných burinách: Avena fatua, Brachiaria plantaginea, Bromus rigidus, Hordeum glaucum, Hordeum leporinum, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Leptochloa chinensis, Setaria faberi, Sorgum halapense.

Rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín na území SR nebola zaznamenaná.

Antirezistentná stratégia:

Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné.

Aplikujte v dávkach podľa etikety.

Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku.

Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie.

Aplikujte GRAMIN len na aktívne rastúce buriny.

Nepestujte v monokultúre.

Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia prípravku v povolenom rozsahu a spôsobe použitia nemá negatívny vplyv na následné a náhradné plodiny. Náhradné plodiny vysievajte po orbe najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prípravok je možné miešať s bežne dostupnými prípravkami avšak pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty. Prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami:

1. na báze fenoxykyselín (úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba,…), 2. s úč. l. bentazon, 3. so síranom amónnym!!!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1. Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

narieďte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrenú plochu.

vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10 % kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou

rýchlosťou na ošetrovanú plochu a vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. 2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN® v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdnite.

trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.

Opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte obehnúť asi 10 % vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia.

Použité pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom

AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv a pri príprave postreku aj gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Zabráňte pri manipulácií postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len vo forme jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz