Postrekový selektívny kombinovaný herbicíd vo forme suspenznej emulzie pre riedenie vodou na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v jarných a ozimných obilninách bez podsevu.

Zobraziť viac

176,00  s DPH

Postrekový selektívny kombinovaný herbicíd vo forme suspenznej emulzie pre riedenie vodou na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v jarných a ozimných obilninách bez podsevu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba Poznámka
pšenica ozimná,
jačmeň ozimný, raž,
tritikale
dvojklíčnolistové buriny,
pichliač, lipkavec,
rumančekovité buriny, výmrv
slnečnice
1,0 l AT Odporúčaná dávka vody 100-300 l vody na hektár. Počet aplikácií: 1× počas vegetácie.
jačmeň jarný,
pšenica jarná, ovos
dvojklíčnolistové buriny,
pichliač, lipkavec,
rumančekovité buriny, výmrv
slnečnice
0,8 l AT Odporúčaná dávka vody 100-300 l vody na hektár. Počet aplikácií: 1× počas vegetácie.

 

 

Burinný druh alebo skupina Účinok Poznámka
Lipkavec obyčajný +++ Účinok je spoľahlivý vo všetkých rastových fázach až do jeho zakvitnutia.
Rumančekovité buriny +++ Pôsobí na kompletnú skupinu rumančekovitých burín a to aj v prípade prerastenia.
Kapustovité buriny (kapsička pastierska, peniažtek roľný, úhorník mnohoplodý, výmrv repky, horčice, reďkev ohnica a pod.) +++ Všetky kapustovité buriny vrátane výmrvu repky a úhorníku mnohoplodého sú ničené s vysokou spoľahlivosťou. Hlavne pri ničení výmrvu repky nemá Mustang Forte konkurenciu.
Fialka roľná a trojfarebná +++ Spoľahlivo ničí v štádiu prízemnej ružice.
Hviezdica prostredná +++ Spoľahlivo ničí aj kvitnúce aMak vlčí rovnako ako výmrv maku je ničený spoľahlivo aj vo vyšších rastových štádiach. prerastené rastliny.
Nevädza poľná +++ Spoľahlivý účinok aj vo vyšších rastových štádiach.
Mak vlčí +++ Mak vlčí rovnako ako výmrv maku je ničený spoľahlivo aj vo vyšších rastových štádiach.
Výmrv slnečnice +++ Veľmi spoľahlivý účinok aj na prerastenú slnečnicu.
Pichliač roľný +++
Obrastajúca lucerna +++ Spoľahlivý účinok na obrastené rastliny, najlepší účinok zo všetkých registrovaných herbicídov.
Pohánkovec ovíjavý +++ Spoľahlivý účinok na vzídené rastliny.
Mrlíky a lobody +++ Pôsobí spoľahlivo na mrlíky a lobody do 6. listov
Pakosty +++ Dobrý účinok na pakosty do 4. listov.
Drchnička roľna +++
Štiavce +++
Láskavce +++
Horčiaky +++
Lucerna, vika +++ Veľmi spoľahlivý účinok.
Hluchavka objímavá +++ Spoľahlivý účinok na prízemnú ružicu.
Konopnica ++ Spoľahlivý účinok do 4. listov. Na prerastenú konopnicu je vhodné pridať Glean v dávke 4-5 gr. / ha.
Hluchavka purpurová ++ Dobrý účinok až do kvitnutia.
Zemedym lekársky ++ Dobrý účinok až do 4. listov.
Veroniky + Nižšie rastové štádiá brzdí v raste. Na ničenie veroník je vhodný Huricane.
Trávovité buriny 0 Na trávovité buriny je Mustang Forte neúčinný, čo dokazuje jeho vysokú selektivitu ku všetkým ozimným a jarným obilninám. Na trávy je potrebné aplikovať Huricane.
Ďalších viac ako 30 burín +++ Zmes menej rozšírených burín ako sú : lopúch, ostrôžka, púpava, pupenec, palina, žltnica, hlaváčik, nezábudka, arábovka, drobnobyľ a iné.

+++ Účinok nad 95 %

++ Účinok 80 – 95 %

+ Účinok nižší ako 80 %

Účinnosť:            Drchnička roľná, Dvojklíčnolistové buriny, Fialky, Hluchavka, Horčiaky, Hviezdica prostredná, Kapsička pastierska, Láskavec, Lipkavec obyčajný, Loboda konáristá, Lucerna ďatelinová, Mak vlčí, Mrlík, Nevädza roľná, Nezábudka roľná, Pakost lúčny, Peniažtek roľný, Pichliač roľný, Pohánkovec ovíjavý, Púpava lekárska, Pupenec roľný, Reďkev ohnicová, Rumanček, Štiav, Úhorník liečivý, Vika, Výmrv repky, Výmrv slnečnice, Zemedym lekársky, Žltnica,

Hmotnosť 6 kg

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.