MAVRIK 2 F

Kód: 3758
1 hodnotenie
€565 €470,83 bez DPH
Skladom (>5 ks)
Variant
Môžeme doručiť do:
23.7.2024
Možnosti doručenia

MAVRIK 2 F likvidácia cicavých a žravých škodcov na chmeli, poľných plodinách, zelenine, viniči a ovocných stromoch.

Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda určený na kontrolu cicavých a žravých škodcov na chmeli, poľných plodinách, zelenine, viniči a ovocných stromoch.

Detailné informácie

PREDAJŇA
PREDAJŇA
Kamenná predajňa v Trenčíne
VÝBER
VÝBER
Široký výber pesticídov a hnojív
Zákaznícky servis
Zákaznícky servis
Zákaznícka podpora: 0907 44 02 88

Podrobný popis

MAVRIK 2 F likvidácia cicavých a žravých škodcov na chmeli, poľných plodinách, zelenine, viniči a ovocných stromoch.

Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda určený na kontrolu cicavých a žravých škodcov na chmeli, poľných plodinách, zelenine, viniči a ovocných stromoch.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka tau-fluvalinate patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

Koncentrácia

 

 

doba/dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bôb

 

voška maková, strapky

 

0,2 l

 

AT

 

zemiak

 

pásavka zemiaková

 

0,1 l

 

AT

 

repka ozimná,

 

blyskáčik repkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná,

 

 

 

 

0,2 l

 

AT

 

horčica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

obaľovač jablčný

0,05 %

 

60

 

 

vinič

 

obaľovač pásový,

0,05 %

 

60

 

 

 

 

 

 

obaľovač mramorovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prázdne sklady

 

škodcovia v skladoch,

2 %

 

2

 

 

a výrobne, silá

 

nepríjemný hmyz

 

(100 ml.m-2)

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody pre poľné plodiny je: 200-400 l/ha

Dávka vody pre ovocné stromy a chmeľ je: 800 – 1 000 l/ha Dávka vody pre vinič je: 600 l/ha

Bôb

Proti voške ošetrujte ak napadnutie dosiahlo 5 a viac %, proti strapkám pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia.

Šošovica

Proti plodomorovi šošovicovému ošetrujte v čase výletu dospelých jedincov (objavenie 3 poschodia kvetových púčikov šošovice), druhé ošetrenie po 14 dňoch.

Zemiaky

Proti pásavke zemiakovej ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev.

Repka ozimná, repka jarná, horčica

Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte pri výskyte 2 – 3 chrobákov na 1 súkvetie pred kvitnutím.

Chmeľ

Proti voške chmeľovej ošetrujte hneď na začiatku tvorby prvých kolónií škodcu (po zavedení rastlín – pred kvitnutím), podľa potreby ošetrenie zopakujte, voška má viac generácií. Proti roztočcovi chmeľovému ošetrujte pred kvitnutím pri výskyte 10 pohyblivých jedincov v priemere na 1 list.

Jabloň, vinič

Proti obaľovačom ošetrujte po dosiahnutí vrcholu náletu do feromónových lapačov, alebo podľa signalizácie.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje použitie prípravku riziko pre ošetrované plodiny.

Prípravkom neošetrujte rastliny za horúceho a slnečného počasia.

ICZ/2013/1714/mt

 

ICZ/2015/3191/mt

3/5

ICZ/2015/3317/mt

 

Schválená: 21.5.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tau-fluvalinate je organizáciou IRAC klasifikovaná do 3A skupiny insekticídov. Rezistencia nebola zaznamenaná. Na zabránenie vzniku rezistencie dodržujte dávku účinnej látky, termín aplikácie a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku a inej chemickej skupiny. Max. počet ošetrení za sezónu 2x.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok je netoxický pre užitočný hmyz, okrem pavúkov, dravých roztočov, niektorých druhov lienok a mikrobiálnych insekticídnych predátorov. Pre včely nie je škodlivý v predpísanej dávke a koncentrácii.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, zásteru z pogumovaného textilu ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumené rukavice a gumené topánky. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, zásadne v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Prípravok nie je horľavina. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz