MARKATE 50

MARKATE 50 účinná látka : Lambda- cyhalothrin 50 g.l-1 (5,5% hm) balenie : 1 l ROVNAKÁ ÚČINNÁ LÁTKA AKO V KARATE ZEON PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Prípravok Markate 50 na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyretroidov.

Zobraziť viac

59,00  s DPH

Kategórie: ,

MARKATE 50 účinná látka : Lambda- cyhalothrin 50 g.l-1 (5,5% hm) balenie : 1 l ROVNAKÁ ÚČINNÁ LÁTKA AKO V KARATE ZEON PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Prípravok Markate 50 na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako požerový a dotykový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“, ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Tieto kanály drží otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Zasiahnutý jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti. NÁVOD NA POUŽITIE plodina účel použitia dávka/ha ochr. doba Poznámka pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž vošky 0,1 l AT max. 4× tritikale voška ovsená 0,1 l AT max. 4× repka ozimná, repka jarná skočky 0,15 l AT max. 4× blyskáčik repkový 0,15 l krytonos šešuľový 0,15 l byľomor kelový 0,15 l bôb listáriky 0,15 l 25 dní max. 2× hrach listáriky 0,15 l 25 dní max. 2× vošky 0,1 l obaľovač hrachový 0,1 l zemiaky vošky 0,15 l AT max. 4× repa cukrová kvetárka repová skočka repová 0,15 l 56 dní max. 2× POKYNY PRE APLIKÁCIU PŠENICA OZIMNÁ, PŠENICA JARNÁ, PŠENICA TVRDÁ, JAČMEŇ OZIMNÝ, JAČMEŇ JARNÝ, OVOS, RAŽ Vošky a prenášači vírusových chorôb: Porasty obilnín siate v septembri až do polovice októbra ošetrujte na začiatku náletu vošiek a iných prenášačov vírusových chorôb, prípadne ošetrite úvrate minimálne do hĺbky cca 30 metrov v dávke 0,1 l a 200 l vody/ha. Ak intenzívny nálet pokračuje, ošetrite celú plochu. Jarné ošetrenie v prípade potreby urobte do BBCH 32 (2. kolienko). Vošky v klasoch: Ošetrite najneskôr do fázy BBCH 77 (neskorá mliečna zrelosť) v dávke 0,1 l/ha a 200 – 300 l vody/ha. Pri aplikácii na klas sú výrazne potláčané aj vošky na zástavovom liste. TRITIKALE Vošky: najneskorší termín ošetrenia je BBCH 32 (objavenie sa 2. kolienka) REPKA OZIMNÁ A JARNÁ Skočky: aplikujte na jeseň v dávke 0,15 l na ha v 200 l vody pri prvých príznakoch napadnutia, v prípade potreby s možnosťou opakovania postreku o 10 až 14 dní. Blyskáčik: ošetrite pred kvitnutím v štádiu zeleného – žltého puku najneskôr začiatkom kvitnutia (BBCH 51-59) v dávke 0,15 l/ha v 200 – 300 l vody. Konzultujte najnovšie informácie a pokyny o antirezistentných opatreniach pre pyretroidy. Krytonos šešuľový a byľomor kelový: Ošetrujte v štádiu žltého puku do konca kvitnutia (BBCH 59 – 69 ) v dávke 0,15 l/ha v 200 – 300 l vody. Použite dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny, aby bol porast dokonale ošetrený. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri aplikácii v čase vrcholovej aktivity dospelých jedincov. Najneskorší termín ošetrenia pre ozimnú repku je koniec kvitnutia a pre jarnú repku je 6 týždňov pred zberom. HRACH,BÔB Listáriky: Na redukciu škôd spôsobených požerom škodcov je potrebné aplikovať dávku prípravku 0,15 l a 200 – 300 l vody/ha, a to v skorých vývojových fázach hrachu, keď je aj nižší výskyt chrobákov veľmi škodlivý . V prípade potreby je možné postrek opakovať po 2 – 3 týždňoch. Vošky: Na likvidáciu vošiek použite dostatočné množstvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený. Najvhodnejšia doba postreku je v čase, keď sa vošky koncentrujú na termináloch a sú ľahko zasiahnuteľné. Obaľovač hrachový: Ošetrite dávkou 0,15 l prípravku a 300 – 600 l vody/ha, použite dostatočné množstvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený. ZEMIAKY Vošky: podľa vzrastu vňate zvoľte takú dávku postrekovej kvapaliny, aby bol porast dokonale ošetrený. V sadbových zemiakoch dôsledne likvidujte vošky kvôli prenosu vírusových chorôb. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri striedaní s prípravkom na báze účinnej látky pyrimicarb alebo pymetrozine v závislosti od výskytu rezistencie voči nim. V prípade výskytu rezistencie žiadnu z uvedených látok nepoužívajte. CUKROVÁ REPA Skočka repová: Ošetrite ihneď pri prvých výskytoch požerkov v poraste, aplikujte 0,15 l a 200 l vody/ha. V prípade potreby postrek opakujte. Kvetárka repová: Ošetrite v dávke 0,15 l na ha a 200 l vody/ha v čase liahnutia vajíčok alebo na základe metodických pokynov odborníka. http://sumiagro.sk/files/files/et_markate-50_final_7_8_2014.pdf

Hmotnosť 1.4 kg
Objem

1 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.