Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín, v repke jarnej, repke ozimnej, horčici a kukurici.

Zobraziť viac

1429,00  s DPH

Prípravok GALERA pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 3-4 týždňov dochádza postupne k likvidácii citlivých burín. Buriny po aplikácii prípravku ďalej nekonkurujú plodine a začína proces ich postupného a pozvoľného odumierania. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku GALERA. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov. Účinná látka picloram sa v pôde rozkladá predovšetkým fotolýzou a fotodegradáciou. Mikrobiálny rozklad vedie k tvorbe zdrojov ďalších kyselín, ktoré podliehajú ďalšiemu rozkladu.

Mechanizmus účinku: Obe účinné látky majú podobný spôsob distribúcie a účinku. Účinné látky sú absorbované listami a byľami, následne translokované akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, výmrv slnečnice.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná (do rastovej fázy 2 pravé listy), hluchavky (do rastovej fázy 4 pravé listy), peniažtek roľný (do rastovej fázy 2 pravé listy), kapsička pastierska (do rastovej fázy 2 pravé listy), mak vlčí (do rastovej fázy 2 pravé listy).

Citlivé buriny (do rastovej fázy 2 pravé listy): chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúch, podbeľ liečivý, , lucerna siata, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý.

Do rastovej fázy 4 pravých listov sú citlivé ľuľok čierny a ľuľok zemiakový. Do rastovej fázy 1.páru pravých listov nevädza poľná.

Odolné buriny: hviezdica prostredná, veroniky a trávovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná

rumančekovité buriny,

lipkavec, pichliač a ďalšie

0,3-0,35 l

60

repka jarná

dvojklíčnolistové buriny

kukurica

odolné dvojklíčnolistové buriny

AT

horčica

rumančekovité buriny,

0,35 l

lipkavec, pichliač a ďalšie

60

dvojklíčnolistové buriny

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálna dávka je 1 × 0,35 l/ha t.j. 1 × 93,45 g clopyralidu /ha a 1 × 23,45 g picloram /ha.

Hmotnosť 6 kg
Objem

5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.