DELAN® 700 WDG

DELAN®700 WDG

Kontaktný organický fungicíd vo forme vodorozpustných disperzných granúl na ochranu ovocných drevín a viniča proti hubovým chorobám.

Zobraziť viac

115,00  s DPH

Katalógové číslo: N/A Kategórie: ,

DELAN® 700 WDG je vysokoúčinný, mnohostranne použiteľný fungicíd zabraňujúci klíčeniu spór húb. Podmienkou vysokého stupňa účinnosti je vytvorenie postrekového filmu na listoch a pravidelné ošetrovanie v 8 – 10 dňových intervaloch v závislosti na priebehu počasia.

Pri ošetrovaní jadrovín proti chrastavitosti (Venturia inaequalis) má kuratívny účinok pri aplikácii do 48 hodín po vzniku infekcie.

DELAN® 700 WDG je odporúčaný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín, pretože predstavuje len malé riziko pre dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Povolený rozsah prípravku:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

čerešňa, višňa

dierkovitosť listov,

0,7 kg (0,07 %)

28 dní

škvrnitosť listov

broskyňa

kučeravosť broskyňových

1 kg (0,1 %)

28 dní

listov

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

0,7 kg (0,07 %)

21 dní

vinič

peronospóra viniča

0,5 kg (0,05 %)

21 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Čerešňa, višňa: 2- 3 postreky, prvý postrek v štádiu plného kvitnutia a potom v 14 dňových intervaloch. V prípade silnej infekcie 1 – 2 postreky zopakujte po zbere úrody. Dávka vody 300 –

1000 l/ha.

Broskyňa: ošetrujte na jar na začiatku zväčšovania púčikov. Ak dôjde k oneskoreniu vývoja v dôsledku chladného počasia, ošetrenie zopakujte po 10 – 14 dňoch. Dávka vody 300 – 1000 l/ha. Jadroviny: DELAN 700 WDG je kontaktný fungicíd, preto ho aplikujte v pravidelných 8 – 10 (14) dňových intervaloch v závislosti od priebehu počasia. Dávka vody 300 – 1000 l/ha.

Vinič: prvé ošetrenie pred kvetom, ďalšie podľa signalizácie resp. priebehu počasia a infekčného tlaku v 8 – 10 (14) dňových intervaloch. Dávka vody 1 000 l/ha.

DELAN® 700 WDG je miešateľný s fungicídmi a zoocídmi. Pred použitím však overte kompatibilitu prípravku. Kombinácia s tekutými prípravkami sa však neodporúča. Rizikové je i následné ošetrovanie DELANom 700 WDG po aplikácii tekutých pesticídov s obsahom oleja a naopak. Zmesi s práškovou sírou použite len za tzv. bezpečného počasia (napr. nie za teplého slnečného počasia) a na plodiny, ktoré nie sú citlivé na síru. DELAN® 700 WDG môže byť aplikovaný v nízkom objeme postrekovej kvapaliny. V takýchto prípadoch zvýšte koncentráciu v relácii k zníženiu objemu vody, pri dodržaní dávky prípravku na 1 ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka dithianon patrí podľa FRAC medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou aktivitou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu. Prípady vzniku rezistencie húb na účinnú látku doposiaľ nie sú známe, ale i napriek tomu sa odporúča v záujme obmedzenia rizika jej vzniku obmedziť počet aplikácií prípravku DELAN 700 WDG v jednotlivých plodinách nasledovne:

Vo viniči maximálne 8x, v jadrovinách najviac 12x, v kôstkovinách najviac 3x za jedno vegetačné obdobie.

Hmotnosť -
Váha

1 kg, 5 kg

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.