Machožrút koncentrát Postrekový prípravok na ničenie machu a lišajníkov zo striech, sklenníkov, veránd, múrikov, zámkových dlažieb, náhrobných kameňov a pod. Bez mechanického pôsobenia odstraňuje mach a nazeleňalé povlaky. Zabraňuje tvoreniu, má preventívny účinok. Účinná látka: 30% benzyl (C8-18 alkyl) dimetylamónium chlorid – hm. 8% CAS No: 68424-85-1 Upozornenie: Chránte pred detmi a nepoučenými osobami ! Chránte pokožku a sliznice ! (spôsobuje poleptanie). Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý ! Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá je relatívne neškodný ! Zabráňte úletu prípravku do ve- rejných vôd ! Postrek nesmie byť použitý na ošetrenie poľnohospodárskej pôdy a nesmie zasiahnúť susedné kultúry ! Návod na použitie: Prípravok aplikujte pomocou záhradného postrekovača. Jeden diel koncentrátu nariedte 4 dielmi vody (na 100 m2 1L koncentrátu + 4L vody). Na ošetrovanú plochu nastriekajte také množstvo postrekovej kvapaliny, aby mach a zelené vrstvy dostatočne nasiakli prípravkom. Prípravok aplikujte pri suchom počasí , aby prípravok mohol dostatočne dlho pôsobiť. Neoplachujte! Prípravok spôsobuje odumretie machov a lišajníkov, ktoré sa po určitej dobe odstránia pôsobením vetra a dažda. Mechanické odstraňovanie nie je potrebné. Tenká vrstva prebytočného prostriedku na ošetrenom mieste sa pozvolne rozkladá fotooxidačne. Prípravok nepoškodzuje podkladový materiál! Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prípravok poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou. Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár s čepcom, gumové rukavice, gumové topánky. Pri riedení používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Postrek vykonávajte za bezvetria, alebo mierneho vánku tak aby postrekom nebola zasiahnutá obsluha. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Balenie: 1 l – koncentrát

Zobraziť viac

12,00  s DPH

Hmotnosť 1,1 kg
Objem

1 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.