INFINITO SC

Kombinovaný dvojzložkový fungicíd vo forme dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakov.

Zobraziť viac

57,00 270,00  s DPH

Katalógové číslo: N/A Kategórie: ,

Infinito® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fluopicolide je na úrovni hubových buniek účinný v niekoľkých fázach vývojového cyklu. Má silný účinok na uvoľňovanie zoospór, ku ktorému dochádza pri chladných podmienkach, a výrazne ovplyvňuje ich mobilitu. Okrem toho pôsobí na klíčenie zoospór. Tiež účinkuje na sporuláciu a inhibuje mycélium rastúce vo vnútri rastlinných pletív. V rastlline sa pohybuje aktopetálne.

Propamocarb-hydrochlorid je systémovo pôsobiaca účinná látka. U patogénnych húb ovplyvňuje syntézu fosfolipidov a mastných kyselín, čím je narušovaná tvorba bunkových membrán. Negatívne ovplyvňuje rast mycélia, produkciu a klíčenie zoospór.

Prípravok INFINITO SC obsahuje optimálny pomer oboch účinných látok. Zabezpečuje preventívnu ochranu a kuratívny účinok (24 až 48 hodín po infekcii) proti plesni zemiakovej. Prípravok vykakzuje aj antisporulačný efekt.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

1,2-1,6 l

7 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej. Odporúčaná dávka vody na ha je 200-600 l. Postrek možno aplikovať bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Interval medzi postrekmi je 7-10 dní v závislosti

na infekčnom tlaku. Dážď jednu hodinu po aplikácii neznižuje účinnosť prípravku za predpokladu, že postrek na vňati zaschol. Použitie prípravku INFINITO SC zároveň znižuje napadnutie hľúz plesňou zemiakov. Prípravok použite najviac 3x v jednej sezóne.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

cibuľa

pleseň cibule

1,2-1,6 l

7 dní

uhorky (poľné

pleseň uhorková

1,2- 1,6 l

3 dni (poľné pestovanie)

a skleníkové pestovanie)

1 deň (skleníkové

pestovanie)

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU Množstvo vody: 200-600 l

cibuľa: proti plesni cibule aplikujte prípravok preventívne v rastovej fáze BBCH 13-49, v 7-12 dňových intervaloch medzi aplikáciami, max. 3 x. Prípravok nepoužívajte na ošetrenie cibule pestovanej na zelenú vňať!

uhorky: proti plesni uhorkovej aplikujte prípravok preventívne v rastovej fáze BBCH 20-89, v 7-10 dňových intervaloch medzi aplikáciami, max. 3 x

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

INFINITO SC nemá na ošetrované zemiaky fytotoxické či retardačné účinky a to ani v prípade absencie napadnutia plesňou zemiakov.

INFINITO SC nevykazuje odrodovú citlivosť a je možné ho použiť z hľadiska odrôd bez obmedzenia a pre akýkoľvek úžitkový typ pestovaných zemiakov. Po aplikácii INFINITA SC môžu byť vysievané či vysádzané akékoľvek následné či náhradné plodiny. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Propamocarb je podľa FRAC zaradený do skupiny F4 carbamátov s nízkym až stredným rizikom vzniku rezistencie. Účinná látka fluopicolide patrí podľa FRAC do novej skupiny B5 benzamidov, u ktorej nie je známa rezistencia. Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku rezistencie by INFINITO SC nemalo byť v aplikačnom slede použité viac než trikrát po sebe a potom by mal byť použitý fungicíd na báze rozdielnych účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

Po aplikácii prípravku INFINITO SC doteraz nebol pozorovaný negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii prípravku INFINITO SC môžu byť vysievané či vysádzané akékoľvek následné či náhradné plodiny. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté!

Hmotnosť -
Objem

1 l, 5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.