Ponuka

 1. Predaj agrochemikálií ( pesticídov), kompletný sortiment povolených prípravkov podľa vlastného výberu, bezplatný dovoz pesticídov pre veľkoodberateľov, flexibilná logistika a promptná dodávka do 24 hodín ( po dohode).
 2. Predaj priemyselných hnojív (široký sortiment kvapalných a granulovaných hnojív)
  – pevné ( AMOFOS, LAD, NPK, DASA, DRASELNA SOĽ, SUPERFOSFAT MOČOVINA )
  – kvapalné listové hnojivá ( CAMPOFORT®, HARMAVIT, LEADER® , FERTILEADER NPRO® a iné)listové analýzy počas celej sezóny v spolupráci s firmou QENERIKA s.r.o.
  – špecifické granulované hnojivá ( EUROFERTIL PLUS, SULFAMO, METYLENMOČOVINA, SAZOLONE 39G a iné)
 3. Predaj pomocných prípravkov so stimulačnými a protistresovými účinkami (ALTRON SILVER,a iné )
 4. Predaj osív: slnečníc, kukuríc, repky, od významných osivárskych spoločností ( MONSANTO, SYNGENTA, KWS, LG, SATBAULINZ, PIONEER, RAPOOL,a iné )
 5. Predaj dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre poľnohospodárske a potravinárske prevádzky:
  – dezinfekcia a čistenie dojacich zariadení ( alkalické, kyslé prípravky )
  – ochrana a ošetrenie mliečnej žľazy, ošetrenie kopýt a paznechtov
  – čistenie a dezinfekcia plôch, technických zariadení a stajňových priestorov
  – čistenie, dezinfekcia a odmasťovanie stien, podláh a zariadení
 6. Predaj ochranných pracovných pomôcok
  – rukavice, masky, respirátory, pracovná obuv, pracovný odev
 7. Nákup poľnohospodárskych komodít RV a ŽV, nákup a predaj počas celej sezóny
  – v rámci obchodných podmienok ponúkame možnosť prefinancovania vstupov na dohodnutú dobu s možnosťou platby s rastlinnými komoditami
 8. Poradenská činnosť v oblasti výživy a ochrany rastlín obhliadka porastov
 9. Predaj trávnych zmesí, trávnych miešaniek, a kŕmnych zmesí
  – trávne zmesi okrasných trávnikov ( GOLF, SPORT, PARK, KRAJINA, REGENERACIA )
  – krátkodobé silážne zmesi ( CUTMAX 1,2,3, CUTMAX PROTEIN, CUTMAX ALFA)
  – lúčne zmesi pre TTP (MEDOWMAX 1,2,3)
  – pastvinové zmesi dočasné a TTP ( GRAZEMAX 1,2 , COVERMAX )
  – zmesi do chránených území
  – trávne miešanky ( COUNTRY pre lúky pasienky bioplyn, kone)
 10. Predaj malospotrebiteľského balenia, záhradníckych potrieb
  – pesticídy, priemyselné hnojivá , substráty, pracovné náradie
 11. Predaj zemiakovej sadby
  – slovenské, české a holandské odrody