VERTIMEC® 018 EC

Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený k ochrane zeleniny, jadrovín, chmeľu a okrasných rastlín proti roztočcom, minerkám a strapkám vrátane strapky západnej.

ÚČINNÁ LÁTKA A OBSAH: abamectin (18 g/l)

POSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU: Vertimec 018 EC má kontaktný a translaminárny účinok. Účinná látka abamectin účinkuje pomalšie a hoci sú škodcovia paralyzovaný ihneď po expozícii produktu, maximálna mortalita škodcov nastáva o 3-5 dní po aplikácii. Abamectin účinkuje ako kontaktný, žalúdočný a nervový jed, stimuluje tvorbu kyseliny gama-amínomaslovej (CABA), ktorá u článkonožcov inhibuje proces receptorov pre chloridové ióny. Expozícia vedie k irreveribilnej paralýze cieľových druhov a ich následnému úhynu. Vertimec 018 EC neovplyvňuje choligénny systém. Vertimec 1,8 EC je predovšetkým akaricíd, ale má aj insekticídne účinky na niektoré druhy hmyzu z radu Rovnokrídlovce (Homoptera) – méry, Dvojkríádlovce (Diptera) – mínerky, Motýle (Lapidoptera) a Chrobáky (Coleoptera). Potláča tiež niektoré druhy strapiek (Thysanoptera) a vošiek.

ODPORÚČANIA:

– k obmedzeniu vzniku rezistentných populácii škodcov je potrebné striedať odlišné typy prípravkov s rôznym mechanizmom účinku. Nepoužívajte následne prípravok Vertimec 018 EC v opakovaných ošetreniach najmä proti strapkám (viac ako 3x)

– dávku vody voľte podľa druhu aplikačného zariadenia a stavu ošetrovanej kultúry tak, aby ste použili potrebné množstvo prípravku a dosiahli rovnomernosť ošetrenia rastlín. Pre ovocné stromy a chmeľ odporúčame minimálne 10 litrov vody, pre zeleninu a poľné plodiny 5-7 litrov vody na 100m2.

– Vertimec 018 EC patrí k najúčinnejším prípravkom proti obtiažne kontrolovateľným škodcom chmeľu, zeleniny, ovocných a okrasných rastlín. Kontroluje aj rezistentné populácie škodcov. Je vhodný do situácií, kedy je potrebné ničiť škodcov skrytých na rube listov, pretože účinná látka sa šíri translaminárne z rezervoáru vytvoreného vo vnútri pletiva listu.

– prípravok sa na povrchu listov rýchlo rozkladá (do cca 8 hod. po aplikácii). V prípade používania včiel v skleníkoch odporúčame uzavrieť ich v úľoch na dobu 24 hodín po aplikácii. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve:

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka na 10 litrov vody

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

jadroviny

Roztočec ovocný

0,05-0,1%

7,5-15ml

28 dní

aplikujte so zmáčadlom, proti roztočcom ošetrujte hneď po opade kvetných lupeňov na zabezpečenie dlhej reziduálnej účinnosti

jadroviny

Roztočec viedenský

0,05-0,1%

7,5-15ml

28 dní

aplikujte so zmáčadlom, proti roztočcom ošetrujte hneď po opade kvetných lupeňov na zabezpečenie dlhej reziduálnej účinnosti

uhorky

Roztočec chmeľový

0,06%

6-10ml

7 dní

proti roztočcom, mínerkam a strapkám aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia a postrek opakovať v 7 dňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch). Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné množstvo postrekovaj kvapaliny a dostatočné pokrytie listov, postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov.

uhorky

Strapka západná

0,1%

10ml

7 dní

proti roztočcom, mínerkam a strapkám aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia a postrek opakovať v 7 dňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch). Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné množstvo postrekovaj kvapaliny a dostatočné pokrytie listov, postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov.

paprika

Roztočec chmeľový

0,06%

6-10ml

3 dni

proti roztočcom, mínerkam a strapkám aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia a postrek opakovať v 7 dňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch). Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné množstvo postrekovaj kvapaliny a dostatočné pokrytie listov, postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov.

okrasné rastliny

Roztočec chmeľový

0,06%

6-10ml

3 dni

pred veľkoplošným ošetrením okrasných rastlín odporúčame overiť si na menšom počte rastlín citlivosť pestovanej kultúry v miestnych podmienkach

okrasné rastliny

Strapka západná

0,1%

10ml

3 dni

pred veľkoplošným ošetrením okrasných rastlín odporúčame overiť si na menšom počte rastlín citlivosť pestovanej kultúry v miestnych podmienkach

Zobraziť viac

5,10 315,70  s DPH

Katalógové číslo: N/A Kategórie: ,

® VERTIMEC je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok VERTIMEC 018 EC sa vyznačuje kontaktným účinkom na povrchu listov a rýchlym prienikom účinnej látky do pletív listov. Pôsobí ako kontaktný, žalúdočný a nervový jed. Abamectin podporuje produkciu kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), ktorá u článkonožcov ovplyvňuje nervový systém. Expozícia vedie k nevratnému ochrnutiu cieľových škodcov a k ich následnému úhynu. Maximálne prejavy účinku – úhyn škodcov – sú pozorovateľné 3-5 dní po aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Koncentrácia,

Ochranná doba

Poznámka

(dávka.ha-1)

paprika

roztočec chmeľový

0,06 %

3

strapky

0,1 %

3

uhorky

roztočec chmeľový

0,06 %

7

strapky

0,1 %

7

jadroviny

roztočec ovocný

0,1 %

14

okrasné rastliny

roztočec chmeľový

0,06 %

3

strapky

0,1 %

3

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Paprika, uhorky:

Proti roztočcom a strapkám aplikujte pri prvých príznakoch napadnutia vo fáze BBCH 15-79 postrek opakujte v 7 dňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch). Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné pokrytie listov postrekovou kvapalinou. Postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov ošetrených rastlín.

Dávka vody: 500-1000 l vody/ha

Počet aplikácii: maximálne 3 x za sezónu

Jadroviny:

Aplikujte pri

prvých príznakoch napadnutia vo fáze BBCH 31–79 v 7 dňových

intervaloch. Neaplikujte na kvitnúci porast.

Dávka vody:

1000 l vody/ ha

Počet aplikácii:

maximálne 3 x za sezónu

Odporúčame do postreku pridať 0,25 % zmáčadla (na báze parafinického oleja). Aplikujte tesne po opadnutí kvetných lupienkov, čím zabezpečíte dlhú reziduálnu účinnosť prípravku.

Okrasné rastliny:

Aplikujte pri prvých príznakoch napadnutia. Postrek opakujte 7 dňových intervaloch (proti strapkám v 3-5 dňových intervaloch).

Dávka vody: 500-1000 l vody/ ha

Počet aplikácii: maximálne 3 x za sezónu

Pred veľkoplošným ošetrením okrasných rastlín odporúčame overiť si na menšom počte rastlín citlivosť pestovanej kultúry v miestnych podmienkach.

Vertimec 018 EC je obzvlášť vhodný v situáciach, keď potrebujeme ničiť škodcov skryte škodiacich na rube listov – účinná látka sa šíri translaminárne z rezervoáru vytvoreného v pletive listu.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

jahody

roztočík jahodový

1 l

3

(Tarsonemus fragariae)

Hmotnosť 0,2 kg
Objem

1 l, 10 ml

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.