CARNADINE®

Účinná látka prípravku CARNADINE®, acetamiprid, je systémová účinná látka
s translaminárnym pohybom v rastline. Patrí do skupiny chloronicotinylov a pôsobí ako
požerový a kontaktný insekticíd. Viaže sa na nikotínové receptory acetylcholínu v centrálnom nervovom systéme hmyzu, pôsobí teda neurotoxicky čím následne dochádza k paralýze a úhynu cieľových škodcov.

Zobraziť viac

151,20  s DPH

Vymazať
Katalógové číslo: N/A Kategórie: ,

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka prípravku CARNADINE®, acetamiprid, je systémová účinná látka
s translaminárnym pohybom v rastline. Patrí do skupiny chloronicotinylov a pôsobí ako
požerový a kontaktný insekticíd. Viaže sa na nikotínové receptory acetylcholínu v centrálnom nervovom systéme hmyzu, pôsobí teda neurotoxicky čím následne dochádza k paralýze a úhynu cieľových škodcov.
NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná
doba
Poznámka
repka
ozimná,
repka jarná
krytonos repkový,
krytonos štvorzubý,
krytonos šešuľový
0,15 – 0,3 l 28 dní
blyskáčik repkový,
byľomor kelový
0,18 – 0,3 l 28 dní
kukurica kukuričiar koreňový, 0,2 – 0,3 l 56 dní
Etiketa schválená: 14.10.2019
ICZ/2019/08587/kr 4/6
vijačka kukuričná 0,3 l
zemiak pásavka zemiaková 0,12 – 0,18 l 7 dní
jabloň vošky 0,09 – 0,125 l 14 dní Neaplikovať v čase
kvitnutia!
obaľovač jablčný 0,2 – 0,4 l 14 dní Neaplikovať v čase
kvitnutia!
štítnička nebezpečná,
vlnačka krvavá
0,25 – 0,4 l 14 dní Neaplikovať v čase
kvitnutia!
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte podľa signalizácie na začiatku náletu škodcov od
rastovej fázy viditeľného predĺženia 1. odnože do rastovej fázy, keď 10 % šešúľ dosiahlo svoju
konečnú veľkosť (BBCH 31-71).
Dávka vody: 200-400 l/ha.
Maximálny počet ošetrení: 2 x počas vegetácie.
Minimálny interval medzi aplikáciami: 7 dní.
Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších
večerných hodinách! Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.
Kukuricu ošetrujte proti imágam kukuričiara koreňového a vijačky kukuričnej v čase náletu
škodcov, od rastovej fázy začiatku rastu metliny, keď sa metlina objavuje na vrchole stonky do
rastovej fázy, keď sú jadierka v strede šúľka žltkastobiele, obsahujú mlieko a už je okolo 40 %
hmoty kukurice suchej (BBCH 51-75).
Dávka vody: 300-500 l/ha
Max. počet ošetrení: 1 x počas vegetácie.
Zemiak ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev v priebehu vegetácie od rastovej fázy,
keď je 2. list na hlavnej stonke vyvinutý do rastovej fázy, keď 90% bobúľ v 1.plodenstve má
konečnú veľkosť (BBCH 12-79).
Dávka vody: 200-400 l/ha.
Max. počet ošetrení: 2 x počas vegetácie.
Minimálny interval medzi aplikáciami: 7 dní.
Jabloň ošetrujte na základe pozorovaného náletu škodcov podľa signalizácie v priebehu
vegetácie, od rastovej fázy konca kvitnutia, keď sú všetky okvetné lístky opadané (BBCH 69)
až do termínu ochrannej doby pred zberom.
Dávka vody: 500-1000 l/ha.
Max. počet ošetrení: 1x počas vegetácie.

Hmotnosť -
Objem

1 l, 5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.