ZEAGRAN 340 SE

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie, určený na ničenie
láskavcov a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Zobraziť viac

124,00  s DPH

ZEAGRAN 340 SE pôsobí hlavne ako dotykový a čiastočne ako systémový herbicíd na vzídené
dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14). Účinnosť v
neskorších rastových fázach klesá a zasiahnuté buriny môžu obrastať. Bromoxynil je prijímaný
listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie.
Terbuthylazine je prijímaný koreňovým systémom a tiež blokuje fotosyntézu. Účinok na buriny sa
prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3
dni po ošetrení, k úplnému zničeniu dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku
priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota (max. do +20°C) a slnečný svit pri aplikácii a po nej.
Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, parumanček nevoňavý, bažanka ročná,
reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, čistec roľný, stavikrv vtáčí,
žltnica maloúborová, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), láskavce (ohnutý, zelenoklasý,
blitovitý), veroniky
Stredne citlivé buriny: fialka roľná
Odolné buriny: jednoročné a trváce trávy, lipkavec obyčajný.
NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná
doba Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny,
láskavce 1,6-2 l 60 dní 1× za 2 roky
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 400 l.ha-1
Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky na tom istom poli !
Prípravok neodporúčame aplikovať pri teplotách nad +20°C.
Ošetrujte v čase keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov) t.j. BBCH 12-14(16), optimálna
rastová fáza kukurice je 3 až 5 listov t.j. BBCH 13-15. Vyššiu dávku ZEAGRAN 340 SE použite na
pokročilejšie rastové fázy burín respektíve buriny v prízemnej ružici listov. Nepoužívajte skôr než
má kukurica vyvinuté 3 listy t.j. BBCH min. 13, neošetrujte zoslabené porasty a ak do 6 hodín
očakávate dážď.

Hmotnosť 6 kg
Objem

5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.