GALERA JESEŇ®

Selektívny systémový postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej.

Zobraziť viac

Prípravok GALERA JESEŇ pôsobí ako systémový (rastový) herbicíd, preniká do rastlín cez listy, byle a obmedzene aj cez korene. Účinné látky sa akumulujú v rastových meristémoch. Prípravok GALERA JESEŇ aplikujte v období aktívneho rastu burín. Neaplikujte v chladnom počasí. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 3-4 týždňov dochádza postupne k odumieraniu citlivých burín. Buriny po aplikácii prípravku ďalej nekonkurujú plodine a začína proces ich postupného a pozvoľného odumierania. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 4-6 dní po aplikácii prípravku GALERA JESEŇ. Zrážky 1 hod. po aplikácií nemajú negatívny vplyv na účinnosť aplikácie.

Spektrum herbicídnej účinnosti.

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, výmrv slnečnice, mak vlčí, ľuľok čierny, fialka roľná. hluchavka objímavá (do 6 pravých listov), peniažtek roľný (do 6 pravých listov), kapsička pastierska (do 2 pravých listov), úhorník liečivý(do 6 pravých listov), chryzantémovka siatinová (prízemná ružica listov), turanec kanadský (prízemná ružica listov), lopúch (prízemná ružica listov), podbeľ liečivý (prízemná ružica listov), nevädza poľná a ďalšie buriny z čeľade astrovité, lucerna siata, ľuľok zemiakový, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Stredne citlivé: hviezdica prostredná, veroniky

Odolné buriny: trávovité buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná

rumančekovité buriny,

0,30 l

AT

aplikácia na jeseň a jar,

lipkavec, pichliač a

maximálne 1x za 3 roky

ďalšie dvojklíčnolistové

na tom istom pozemku.

buriny

POKYNY PRE APLIKÁCIU. Množstvo vody: 150-400 l.ha-1.

Počet ošetrení: 1× vegetačného obdobia; v prípade delenej aplikácie nesmie celková dávka presiahnuť autorizovanú dávku.

Prípravok GALERA JESEŇ ničí len vzídené a vzchádzajúce buriny.

Hmotnosť 6 kg
Objem

5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.