CLIOPHAR 300 SL ®

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA: 300 g .l-1 clopyralid, t.j. 3,6-dichlórpikolínová kyselina

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Zobraziť viac

185,00  s DPH

CLIOPHAR 300 SL

Pôsobenie prípravku.

Prípravok CLIOPHAR® 300 SL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku CLIOPHAR® 300 SL. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

Mechanizmus účinku.

Účinná patrí do skupiny syntetických auxínov. Je absorbovaná listami a byľami, následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

Spektrum herbicídnej účinnosti.

Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Odolné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochr. doba

Poznámka

jačmeň jarný, jačmeň

rumančekovité buriny,

0,3-0,4 l

AT

ozimný, pšenica jarná,

pichliač

pšenica ozimná, raž,

odolné dvojklíčnolistové

0,3 l + (1-1,25

AT

Bromotril 25 SC

tritikale

buriny

l)

odolné dvojklíčnolistové

0,3 l + (1 l)

AT

(TM)Agritox 50 SL

ICZ/2012/1022/tu

2/6

Etiketa schválená: 12.12.2012

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochr. doba

Poznámka

buriny, pichliač

0,3 l + (0,7 l)

AT

(TM)Dicopur M 750,

Dicoherb M 750,

Agroxone

0,3 l + (0,5-0,8

AT

(TM) Esteron

l)

jačmeň jarný, jačmeň

odolné dvojklíčnolistové

0,3 l + (20 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG,

ozimný, pšenica jarná,

buriny, pichliač

Trimmer 75 WG

pšenica ozimná, raž,

tritikale

kukurica

pichliač, rumančeky

0,4 l

AT

repka ozimná

rumančekovité buriny

0,35 l

AT

repa cukrová, repa

dvojklíčnolistové buriny,

0,35 l

AT

kŕmna

pichliač, rumančeky

dvojklíčnolistové buriny a

T1: 0,1 l + (0,2

AT

(TM)Ethosat 500, DA

jednoročné trávy, horčiaky,

l)

láskavce, pichliač

T2:

0,15-0,2

l+(0,4 l)

T3: 0,2-0,3 l

+(0,5 l)

ľan

dvojklíčnolistové buriny,

0,3 l + (10 g)

AT

(TM)Glean 75 WG

pichliač, rumančeky

jadroviny

pichliač, rumančeky, turanec

0,3-0,4 l

AT

kanadský

jahoda

pichliač

0,37 l

(0,075

AT

500 l vody

%)

0,3-0,4 l

AT

ovocné škôlky

pichliač, pŕhľava, lopúch,

0,4 l

AT

podpníky

rumančekovité buriny

cibuľa, pažítka

pichliač, rumančeky

0,4 l

AT

semenné porasty

trávy

odolné dvojklíčnolistové

0,5 l + (0,7 l)

AT

semenné porasty

buriny

(TM)Dicopur M 750,

Dicoherb M 750

0,5 l + (0,8 l)

AT

semenné porasty

(TM)Tomigan 250 EC

okrasné trávniky a

dvojklíčnolistové buriny,

0,4-1 l

AT

trávnaté ihriská

sedmokráska

mečík

dvojklíčnolistové buriny

0,4 l

AT

lesné plochy , lesné

dvojklíčnolistové buriny,

0,4-1,2 l

AT

príprava pôdy

škôlky

rumančeky, turanec

kanadský, púpava, pichliač

Pokyny pre aplikáciu.

CLIOPHAR® 300 SL vo vyššie uvedených dávkach aplikujte v 300-600 l vody na 1 ha.

V obilninách aplikujte prípravok CLIOPHAR® 300 SL od 4.-5. listu do konca jej steblovania. V TM kombináciách prípravkov na báze MCPA s CLIOPHAR® 300 SL dochádza k zvýšeniu translokácie účinných látok do koreňového systému čo zabezpečuje dlhotrvajúcu likvidáciu koreňového systému pichliača.

V repe cukrovej a kŕmnej ošetrujte prípravkom CLIOPHAR® 300 SL cielene proti pichliaču roľnému v dávke 0,35 l.ha-1 vo fáze 2 pravých listov repy cukrovej alebo kŕmnej, keď pichliač plne rozvinul prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os. Všetky výhonky pichliača

Hmotnosť 1.3 kg
Objem

1 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.