TALENDO® EXTRA

TALENDO ® EXTRA

Postrekový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Účinná látka:

Proquinazid

160 g/l (16.08 % hm.)

Tetraconazol

80 g/l (8.04 % hm.)

Zobraziť viac

136,20  s DPH

Kategórie: ,

TALENDO® EXTRA

Kombinovaný postrekový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určenýna ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Prípravok Talendo® Extra obsahuje dve účinné látky proquinazid a tetrakonazol. Proquinazid je chinazolinonová účinná látka z triedy azanaftalénov s novým mechanizmom účinku (signálna transdukcia), ktorý pôsobí lokálne systémovo, translaminárne a špecificky preventívne proti múčnatke viniča. Inhibuje vytváranie apresorií a klíčenie spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje dlhodobo reziduálne a nevykazuje krížovú rezistenciu k fungicídnym triazolom, morfolínom a strobilurínom. Tetrakonazol je širokospektrálny systémový triazol zo skupiny I inhibítorov biosyntézy ergosterolu s preventívnou, kuratívnou a eradikačnou účinnosťou. Akropetálna translokácia zaisťuje ochranu nových prírastkov. Inhibuje sporuláciu, tvorbu apresorií a rast mycélia múčnatky. Vykazuje vysokú a dlhodobú endoterapeutickú aktivitu.

Prípravok Talendo Extra je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Hmotnosť 1,3 kg
Objem

1 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.