QUADRIS ® MAX

QUADRIS ® MAX

Širokospektrálny fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu viniča hroznorodého proti peronospóre viniča, múčnatke viniča, bielej hnilobe a plesni sivej.

Zobraziť viac

650,00  s DPH

Kategórie: ,

QUADRIS ® MAX

Prípravok obsahuje dve účinné látky – azoxystrobin a folpet.

Účinná látka azoxystrobin patrí do novej chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie.

Účinná látka – folpet – je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii delenia buniek patogéna. Folpet posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča a proti bielej hnilobe.

Prípravok QUADRIS MAX sa vyznačuje širokým spektrom účinku, ktorý zahŕňa najvýznamnejšie choroby viniča hroznorodého – peronospóru viniča (Plasmopara viticola), múčnatku viniča

(Uncinula necator), bielu hnilobu (Coniella diplodiella) a pleseň sivú (Botrytis cinerea). QUADRIS MAX môže byť použitý v systémoch integrovanej produkcie viniča (IPM).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha,

Ochranná

Poznámka

koncentrácia

doba/dni

vinič – muštové

peronospóra

viniča

1,5 – 2,0 l

21

aplikácia max. 2x

hrozno

múčnatka viniča,

biela

(0,15 – 0,2 %)

hniloba, pleseň sivá

ICZ/2014/2543/ha

2/5

Etiketa schválená: 3.10.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Optimálna dávka vody je 500 – 1000 l/ha.

Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 2x

Spektrum účinku prípravku QUADRIS MAX umožňuje ochranu viniča proti viacerým chorobám. Napriek uvedenému je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

QUADRIS MAX používajte v období zvýšenej citlivosti viniča k chorobám a ako preventívne ošetrenie,

Vyššiu dávku a kratší interval použite v prípade silného infekčného tlaku, na citlivých odrodách a v oblastiach typických pre výskyt chorôb.

Dávka vody závisí od vývojovej fázy viniča a môže byť v rozpätí 500 – 1000 l/ha. Nižšiu dávku vody 500 l/ha voľte v skorších rastových fázach viniča a za podmienky dokonalého pokrytia porastu postrekovou kvapalinou.

Treba dodržať aplikačnú koncentráciu!

QUADRIS MAX by mal byť použitý v bloku 1 až 2 ošetrení nasledujúcich za sebou, optimálny interval medzi ošetreniami je 10 – 12 dní

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok QUADRIS MAX aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. QUADRIS MAX môže poškodiť niektoré odrody jabloní (úlet postrekovej zmesi). Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku QUADRIS MAX nepoužívajte na ošetrovanie jabloní.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie by sa mali QoI fungicídy používať v súlade s odporúčaniami

FRAC:

QoI fungicídy treba používať podľa odporúčaní výrobcu

Aplikovať QoI fungicídy preventívne

Múčnatka viniča (Uncinula necator):

– Maximálny počet ošetrení QoI fungicídmi sú tri aplikácie ako pri sólo aplikáciách, tak v zmesi s vhodným fungicídom z odlišnej skupiny krížovej rezistencie

QoI fungicídy aplikované sólo by mali byť použité v prísnej alternácii s fungicídmi z odlišnej

skupiny krížovej rezistencie

– Aplikovať QoI fungicídy v zmesi najviac v dvoch aplikáciach po sebe, v alternácií s fungicídmi z odlišnej skupiny krížovej rezistencie.

Peronospóra viniča (Plasmopara viticola):

Maximálny počet ošetrení QoI fungicídmi sú tri aplikácie a to iba v zmesi s vhodným fungicídom z odlišnej skupiny krížovej rezistencie

QoI fungicídy aplikovať sólo alebo v bloku aplikácií v alternácii s fungicídmi z odlišnej skupiny krížovej rezistencie

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok QUADRIS MAX aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Hmotnosť 13 kg
Objem

10 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.